Search Job Hoa Sen Group 2022 | Joboio.com

18 job vacancies for search Hoa Sen Group

Trưởng khoa Khoa Khoa học xã hội – Luật

Thành phố Hồ Chí MinhĐại học Hoa Sen18-09-2022
Thư ứng tuyển ghi rõ vị trí ứng tuyển, mục tiêu nghề nghiệp, hình thức cộng tác (toàn thời gian/ thỉnh giảng) và các mong đợi.

Chuyên viên – Phụ trách công tác marketing Trung tâm Anh ngữ Đại học Hoa Sen

Thành phố Hồ Chí MinhĐại học Hoa Sen18-09-2022
Thư ứng tuyển ghi rõ vị trí ứng tuyển, mục tiêu nghề nghiệp, hình thức cộng tác (toàn thời gian/ thỉnh giảng) và các mong đợi.

Thư ký tòa soạn Phòng Quản lý Khoa học – Tạp chí khoa học

Thành phố Hồ Chí MinhĐại học Hoa Sen18-09-2022
Thư ứng tuyển ghi rõ vị trí ứng tuyển, mục tiêu nghề nghiệp, hình thức cộng tác (toàn thời gian/ thỉnh giảng) và các mong đợi.

Phó Trưởng phòng – Phòng đào tạo Đại học

Thành phố Hồ Chí MinhĐại học Hoa Sen18-09-2022
Thư ứng tuyển ghi rõ vị trí ứng tuyển, mục tiêu nghề nghiệp, hình thức cộng tác (toàn thời gian/ thỉnh giảng) và các mong đợi.

Chuyên viên phụ trách lương, thưởng, phúc lợi và số hóa

Thành phố Hồ Chí MinhĐại học Hoa Sen18-09-2022
Thư ứng tuyển ghi rõ vị trí ứng tuyển, mục tiêu nghề nghiệp, hình thức cộng tác (toàn thời gian/ thỉnh giảng) và các mong đợi.

Chuyên viên – Cố vấn học tập các khoa

Thành phố Hồ Chí MinhĐại học Hoa Sen18-09-2022
Thư ứng tuyển ghi rõ vị trí ứng tuyển, mục tiêu nghề nghiệp, hình thức cộng tác (toàn thời gian/ thỉnh giảng) và các mong đợi.

Trưởng phòng – Phòng nhân sự

Thành phố Hồ Chí MinhĐại học Hoa Sen18-09-2022
Thư ứng tuyển ghi rõ vị trí ứng tuyển, mục tiêu nghề nghiệp, hình thức cộng tác (toàn thời gian/ thỉnh giảng) và các mong đợi.

Trưởng khoa Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa quốc tế

Thành phố Hồ Chí MinhĐại học Hoa Sen18-09-2022
Thư ứng tuyển ghi rõ vị trí ứng tuyển, mục tiêu nghề nghiệp, hình thức cộng tác (toàn thời gian/ thỉnh giảng) và các mong đợi.

Phó Trưởng khoa Khoa Logistics – Thương mại quốc tế

Thành phố Hồ Chí MinhĐại học Hoa Sen18-09-2022
Thư ứng tuyển ghi rõ vị trí ứng tuyển, mục tiêu nghề nghiệp, hình thức cộng tác (toàn thời gian/ thỉnh giảng) và các mong đợi.

Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và Hợp tác quốc tế

Thành phố Hồ Chí MinhĐại học Hoa Sen18-09-2022
Thư ứng tuyển ghi rõ vị trí ứng tuyển, mục tiêu nghề nghiệp, hình thức cộng tác (toàn thời gian/ thỉnh giảng) và các mong đợi.